thiết-kế-mái-che (4)

thiết-kế-mái-che (4) HGMS Chuyên Thiết Kế Thi Công Mái Che ✅ Mái Che  ✅ Bạt Căng ✅ Mái Bạt Căng ☎️ 0903 775 099 ⭐⭐⭐⭐⭐Uy tín Chất Lượng

Quy trình thiết kế và thi công thiết-kế-mái-che (4) kiến trúc

Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc

Both comments and trackbacks are currently closed.