Sử dụng mái bạt xếp phù hợp

Hiện nay các loại mái như mái hiên, mái vòm, mái bạt xếp đã quá là thông dụng và được sản xuất rộng rại với nhiều mẫu mã đa dạng .

Quy trình Sử dụng mái bạt xếp phù hợp

  • Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
  • Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
  • Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
  • Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
  • Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc

SẢN PHẨM

 

 

 

0903 775 099