Những đặc điểm của mái hiên làm bằng bạt nhựa

Giới thiệu với các bạn một vài ứng dụng thiết thực nhất của dòng sản phẩm mái hiên được làm bằng bạt nhựa mà chúng ta cần nên biết và …

Những đặc điểm của mái hiên làm bằng bạt nhựa

Những đặc điểm của mái hiên làm bằng bạt nhựa

  • Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
  • Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
  • Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
  • Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
  • Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc

 

SẢN PHẨM

 

 

 

 

0903 775 099