Mái xếp nhà hàng 01

Nhận cung cấp – thiết kế – thi công và lắp đặt tất cả những dòng sản phẩm về mái xếp , mái xếp lượn sóng, mái xếp di động cho nhà hàng uy ..

Quy trình thiết kế và thi công Mái xếp nhà hàng kiến trúc

  • Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
  • Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
  • Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
  • Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
  • Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc

SẢN PHẨM

 

 

 

0903 775 099