Quận Tân Phú có bao nhiêu phường?

MÁI CHE BẠT QUẬN TÂN PHÚ

Quận Tân Phú phân chia thành 11 đơn vị hành chính trực thuộc gồm các phường : Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Phú Trung, Hòa Thạnh, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa.

1 – Mái che Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú

Địa giới hành chính phường Tây Thạnh : Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Sơn Kỳ; Nam giáp các phường Sơn Kỳ, Tân Sơn Nhì; Bắc giáp quận 12.

▪ Diện tích tự nhiên: 356,73 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 37.995 người

Mái che Phường Tây Thạnh Quận Tân Phú

2 – Mái che Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú

Địa giới hành chính phường Tân Sơn Nhì : Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp phường Tân Thành; Bắc giáp các phường Tây Thạnh, Sơn Kỳ.

▪ Diện tích tự nhiên: 112 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 25.312 người

Mái che Phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú

3 – Mái Che Phường Sơn Kỳ Quận Tân Phú

Mái Che Phường Sơn Kỳ Quận Tân PhúĐịa giới hành chính phường Sơn Kỳ : Đông và Bắc giáp Phường Tây Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp các phường Tân Quý, Tân Sơn Nhì.

▪ Diện tích tự nhiên: 212 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 18.812 người

4 – Mái che Phường Tân Quý Quận Tân Phú

Mái che Phường Tân Quý Quận Tân PhúĐịa giới hành chính phường Tân Quý : Đông giáp các phường Tân Sơn Nhì, Tân Thành; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thọ Hòa; Bắc giáp phường Sơn Kỳ.

▪ Diện tích tự nhiên: 178,49 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 42.443 người

5 – Mái Che Phường Tân Thành Quận Tân Phú

Mái Che Phường Tân Thành Quận Tân Phú

 

Địa giới hành chính phường Tân Thành : Đông giáp quận Tân Bình; Tây giáp phường Tân Quý; Nam giáp các phường Phú Thọ Hòa, Hòa Thạnh; Bắc giáp phường Tân Sơn Nhì.

▪ Diện tích tự nhiên: 99,49 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 29.815 người

6 – Mái Che Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú

 

Mái Che Phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú

Địa giới hành chính phường Phú Thọ Hòa : Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Phú Thạnh; Bắc giáp các phường Tân Quý, Tân Thành.

▪ Diện tích tự nhiên: 123,22 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 44.507 người

7 – Mái Che Phường Phú Thạnh Quận Tân Phú 

Mái Che Phường Phú Thạnh Quận Tân PhúĐịa giới hành chính phường Phú Thạnh : Đông giáp phường Hòa Thạnh; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Hiệp Tân; Bắc giáp phường Phú Thọ Hòa.

▪ Diện tích tự nhiên: 114 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 32.736 người

8 – Mái Che Phường Phú Trung Quận Tân Phú 

Mái Che Phường Phú Trung Quận Tân PhúĐịa giới hành chính phường Phú Trung : Đông giáp quận Tân Bình; Tây và Bắc giáp phường Hòa Thạnh; Nam giáp quận 11.

▪ Diện tích tự nhiên: 89,65 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 41.204 người

9 – Mái Che Phường Hòa Thạnh Quận Tân Phú

Mái Che Phường Hòa Thạnh Quận Tân PhúĐịa giới hành chính phường Hòa Thạnh : Đông giáp phường Phú Trung; Tây giáp các phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hiệp Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Tân Thành.

▪ Diện tích tự nhiên: 93,08 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 22.507 người

10 – Mái Che Phường Hiệp Tân Quận Tân Phú

Mái Che Phường Hiệp Tân Quận Tân PhúĐịa giới hành chính phường Hiệp Tân : Đông giáp các phường Hòa Thạnh, Tân Thới Hòa; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp phường Tân Thới Hòa; Bắc giáp phường Phú Thạnh.

▪ Diện tích tự nhiên: 112,90 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 24.872 người

11 – Mái Che Phường Tân Thới Hòa Quận Tân Phú 

Mái Che Phường Tân Thới Hòa Quận Tân PhúĐịa giới hành chính phường Tân Thới Hòa : Đông giáp quận 11; Tây giáp quận Bình Tân; Nam giáp quận 6; Bắc giáp các phường Hòa Thạnh, Hiệp Tân.

▪ Diện tích tự nhiên: 114,60 ha
▪ Dân số tính đến ngày 31/12/2004 là: 24.614 người

0903 775 099