Làm mái vòm bạt đẹp 02

Địa chỉ chuyên nhận cung cấp – thiết kế – lắp đặt và làm tất cả các dòng sản phẩm về mái vòm, mái vòm sắt, mái vòm tôn, mái mái cửa sổ, mái …

Quy trình thiết kế và thi công Làm mái vòm bạt đẹp kiến trúc

  • Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
  • Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
  • Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
  • Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
  • Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc

SẢN PHẨM

 

 

 

0903 775 099