Dù lệch tâm 01

Làm các loại dù che lệch tâm đẹp, tHiết kế dù lệch tâm đẹp theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có nhiều mẫu du lech tam dep đảm …

Quy trình thiết kế và thi công Dù lệch tâm kiến trúc

  • Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
  • Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
  • Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
  • Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
  • Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc

SẢN PHẨM

 

0903 775 099