Đơn vị chuyên nhận lắp Mái che di động trường học đẹp

chuyên nhận thiết kế, thi công, làm các mẫu mái che hay mái che xếp hoặc mái che di động dành cho trường học, bạt thả che nắng …

Mái che di động trường học

Quy trình thiết kế và thi công Mái che di động trường học kiến trúc

  • Bước 1 : ⇒ Khảo sát thực tế hiện trường để xem các hướng thiết kế và thi công bạt.
  • Bước 2 : ⇒ Lên bản vẽ thiết kế, duyệt bản vẽ, chỉnh sửa và final để chuẩn bị thi công
  • Bước 3 : ⇒ Cắt, may bạt theo bản vẽ và chuẩn bị thi công
  • Bước 4 : ⇒Tiến hành thi công
  • Bước 5: ⇒Nghiệm thu và bảo hành công trình

Vật liệu vải bạt, kiến trúc bạt căng kiến trúc

 

SẢN PHẨM

 

 

 

0903 775 099