Mái Che Lối Đi

Kết cấu dây và mái treo là hệ kết cấu

Kết cấu dây và mái treo là hệ kết cấu được cấu tạo từ những dây mềm, chỉ chịu kéo, bỏ qua khả năng chịu uốn của dây. Các dạng kết cấu dây bao gồm dây tải điện, dây văng, cầu dây các loại và mái treo. Kết cấu dây

Mái Che Lối Đi

Both comments and trackbacks are currently closed.